पश्चिम घाटांत पुष्कळ लहान लहान टेकडया आहेत. त्यांतील एका टेकडीचे नांव भुताची टेकडी असे पडले आहे. धनगर, गुराखी आपली जनावरें आजूबाजूच्या टेकड्यांवर नेत असत. परंतु या टेकडीवर कोणास हि जाऊन देत नसत. कारण जो कोणी त्यावर जात असे तो कवीं परतून येत नसे. त्या भुताटकीच्या टेकडीवर एक मोठा…
2
विनामूल्य !
आठशे वर्षापूर्वी चीनमध्ये हंग चौ, ही सूना साम्राज्याची राजधानी होती. राजधानीचेच शहर होते. अर्थातच पूर्ण वैभवाने भरलेले. त्या वैभवांत भिकाऱ्यांचे वैभव ही…
अग्निप्रवाह पार करून चंद्रवर्मा एका फळांच्या बागेत पोचला. अंधार पडल्यानंतर तो एका झाडाच्या फांदीवर झोपला असता राक्षसी गफट पक्ष्यांच्या पंखाच्या वाऱ्याने…
See all

बूक्सट्रक मराठी